Dla uczestnika

Dodatkowe informacje dla uczestnika konkursu

– Uczeń używa przycisku „ZALOGUJ SIĘ”  (NIE „Zarejestruj się”!!!),
wpisuje login i hasło od nauczyciela, akceptuje regulamin, wchodzi w zakładkę „Konkursu” i bierze udział w konkursie. Proszę upewnić się, że dzieci po zalogowaniu widzą przycisk „Rozpocznij” na szarym tle. Przycisk w chwili rozpoczęcia konkursu się uaktywni.

 Udział w konkursie

– Po kliknięciu „Rozpocznij” odczekać do 20 sekund, jeśli nie otworzyła się nowa strona, kliknąć ponownie „Rozpocznij”.

– Po uruchomieniu się nowej strony zaczynają się ściągać zadania, widać stronę z szarym nagłówkiem, i pustym ekranem, po chwili (do 1 minuty) pojawi się kręcące kółko, czyli zaczyna się pobieranie zadań. To trwa 1-2 minuty. Później swobodnie można wybierać zadania klikając na ich numery. Procedura z reguły trwa znacznie krócej. Jeśli po upływie wskazanych czasów nie ma reakcji, odświeżyć przeglądarkę lub ponownie się zalogować.

Po załadowaniu konkursu WSKAZAĆ KLASĘ!

– w przypadku przerwania konkursu proszę spokojnie powtórzyć procedurę rozpoczęcia konkursu. Odpowiedzi są na bieżąco zapisywane.  Po ponownym uruchomieniu konkursu może pojawić się komunikat:  „Zasób konkursowy jest już otwarty w innym oknie. Czy na pewno chcesz ponownie otworzyć ten zasób interaktywny ” – KLIKNĄĆ „TAK”. Wówczas uczeń będzie kontynuował wcześniej przerwany test. Wcześniejsze wskazania są zapisane i będą widoczne.

– Po zakończonym czasie odpowiedzi zostaną zapisane automatycznie. Jeśli uczeń zakończy wcześniej może skorzystać z przycisku „Zapisz i wyjdź” i może się wylogować / zamknąć przeglądarkę.

– po zakończonym teście uczeń może obejrzeć test ze swoimi odpowiedziami.

POWODZENIA!