Informacja o nagrodach

Serdecznie zapraszamy Laureatów, Rodziców Laureatów i Szkolnych Koordynatorów Laureatów  na uroczyste zakończenie Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur 2019,  na którym wręczone będą dyplomy i nagrody dla Laureatów.

Uroczystość odbędzie się  30 maja (czwartek) 2019 roku o godz.13.00 w auli nr 107   na  I piętrze Wydziału Matematyki Politechniki Warszawskiej (najbliższe wejście od ul. Koszykowej).

Uprzejmie informujemy, że dyplomy i nagrody dla pozostałych uczestników konkursu Kangur Matematyczny 2019 z wynikami: bdb i wyróżniony odbieracie Państwo  w ustalonych punktach (szkołach), które po 24 maja br. ukażą się na naszej na naszej stronie http:// www.liczman.pl w zakładce Kangur.

7 czerwca (piątek) 2019r. od godz. 9.00 do godz. 15.00 będziecie Państwo odbierali koperty  z dyplomami i nagrodami w wyznaczonych punktach.

Bardzo proszę o terminowy odbiór kopert z nagrodami.

Odbiór  kopert z punktów na tych samych zasadach jak przy odbieraniu i przekazywaniu kopert z kartami odpowiedzi po konkursie, tj. osoby odbierające koperty muszą posiadać upoważnienie dyrektora danej szkoły, natomiast w przypadku odbioru przez koordynatora szkolnego – odbierają po okazaniu swojego dokumentu tożsamości.

Z poważaniem

Regionalny Koordynator Konkursu

Bogumiła Bornowska

Uwaga!

Nagrody:

Laureat z max. punktacją – dyplom +  bon prezentowy z „empiku” o
wartości 400,-zł

pozostali Laureaci – dyplom + bon prezentowy z „empiku” o wartości
300,-zł

BDB –  dyplom + bon prezentowy z „empiku” o wartości 60,-zł

Wyróżniony – dyplom + książeczka

Wszyscy nagrodzeni (Laureat z max. punktacją, pozostali Laureaci, BDB i Wyróżnieni) otrzymują książeczkę wg kategorii:

Ż,M     „Miniatura Matematyczna” nr 64

B         „Miniatura Matematyczna” nr 65

K         „Miniatura Matematyczna” nr 66

J, S      „Miniatura Matematyczna” nr 67.

(Imienna lista Laureatów ustalona przez Głównego Organizatora Konkursu na obozy została zamknięta. Szkolni Koordynatorzy wytypowanych laureatów na obozy zostali powiadomieni. Laureaci wyjeżdżający na obóz nie otrzymują bonu prezentowego.