Komunikaty

Komunikat nr 10                                                        Warszawa, 24.06.2020r.

Szanowni Państwo Szkolni Koordynatorzy  Konkursu „Kangur Matematyczny”

Przy otwieraniu koperty z nagrodami proszę zwrócić uwagę na załączony pasek z loginami nagrodzonych uczestników.

W niektórych przypadkach mogą się różnić na plus od pierwotnej informacji zamieszczonej na koncie szkoły z wynikami.

Otrzymaliśmy dodatkowe nagrody od Głównego Organizatora i w dniu 15.06.2020r. już po ukazaniu się na stronie wyników, dokonaliśmy poprawki w progach punktowych przy „wyróżnieniach”.

Niektórzy z Państwa to zauważyli a niektórzy logowali się już po dokonanych poprawkach przez nas i tego już nie widzieli.

Niestety w tej edycji nie udało nam się przesłać do wszystkich szkół, które mają nagrodzonych uczestników nagrody i dyplomy przed zakończeniem roku szkolnego.

Dokonujemy tego za pośrednictwem poczty tak więc termin się nieznacznie wydłużył.

Wszystkie przesyłki są numerowane i posiadają nr pocztowe aby można było reklamować w przypadku nieotrzymania przez szkołę listu/paczki.

Jeszcze raz życzę wszystkim spokojnego wypoczynku.

 Regionalny Koordynator Konkursu

Bogumiła Bornowska

Komunikat nr 9                                            Warszawa, 16.06.2020r.

Szanowni Państwo Szkolni Koordynatorzy  Konkursu „Kangur Matematyczny”

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach Konkurs Kangur 2020 został przeprowadzony drogą internetową za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl w dniach 28.05 – 5.06.

Wyniki uczestników Konkursu są dostępne dla koordynatorów szkolnych od poniedziałku, 15.06.2020r. na platformie kangurowej www.kangur-mat.pl po zalogowaniu szkoły.

Jeżeli wystąpiły zgłoszenia o trudnościach z rozpoczęciem konkursu, zawieszeniem strony itp. nie leżące po stronie ucznia czy szkoły, proszę przesyłać wiadomości bezpośrednio do Głównego Organizatora na adres: kangur@mat.umk.pl z adresem mailowym osoby zgłaszającej i kodem (loginem) uczestnika.

Takie zgłoszenia Główny Organizator przyjmuje najpóźniej do 21 czerwca br. Późniejsze zgłoszenia mogą nie być przyjmowane.

Wszystkie dotychczasowe zgłoszenia przesyłaliśmy bezpośrednio do Głównego Organizatora.

Część uczniów nie zaznaczyła klasy, wówczas z automatu Główny Organizator przypisywał wyższą klasę w danej kategorii. Takie zgłoszenia należy kierować bezpośrednio do nas, czyli Regionalnego Koordynatora z podaniem adresu mailowego koordynatora i kodem (loginem) uczestnika, na e-mail: admin@liczman.pl w terminie również do 21 czerwca br. Późniejsze zgłoszenia mogą nie być przyjmowane.

Na stronie Głównego Organizatora www.kangur-mat.pl w zadaniach- testy konkursowe są opublikowane zestawy zadań z roku 2019 (tegoroczna próba) i z roku 2020.

Wiemy, że rodzice dopytują się o te zadania, bo w większości nie mają jeszcze dostępu do wersji papierowej.

W bieżącym roku Główny Organizator nie przyznał tytułu laureata, a jedynie wynik bardzo dobry i wyróżnienie.

Nagrodzeni (z wynikiem bdb i wyróżniony) otrzymają:

-kategoria       Żaczek i Maluch         miniaturka nr 68 + dyplom

– kategoria       Beniamin                    miniaturka nr 69 + dyplom

– kategoria       Kadet                          miniaturka nr 70 + dyplom

– kategoria      Junior i Student          miniaturka nr 71 + dyplom

Dodatkowo nagrodzeni z wynikiem bdb otrzymują bon prezentowy empiku.

Dyplomy i nagrody w związku z pandemią będziemy wysyłali bezpośrednio do szkoły, która ma nagrodzonych uczestników od 22 czerwca br.

 Na zakończenie chcielibyśmy Państwu pięknie podziękować za trud i wysiłek w przeprowadzeniu konkursu w zmienionej formie czyli on-line ze względu na zaistniałą sytuację w kraju.

Proszę przyjąć słowa wielkiego uznania i szczere podziękowanie za głębokie zaangażowanie i pomoc w realizację wspólnych działań. Państwa nieoceniona pomoc owocuje wieloma sukcesami uczniów i przyczynia się do realizacji ich marzeń i celów.

Życzę wszystkim miłego wypoczynku w nadchodzącej przerwie wakacyjnej.

                                                                                  Regionalny Koordynator Konkursu

                                                                                              Bogumiła Bornowska

Komunikat nr 8 Warszawa 25.05.2020 r.

Komunikat nr 7                                                                   Warszawa, 18.05.2020r.

Szanowni Państwo Szkolni Koordynatorzy  Konkursu „Kangur Matematyczny”

Komitet Organizacyjny Konkursu „Kangur Matematyczny” podjął decyzję by przeprowadzić konkurs za pośrednictwem Internetu na platformie dzwonek.pl

W związku z powyższym prosimy Państwa o zalogowanie się do serwisu szkolnego koordynatora na swoje konto kangurowe i zapoznanie się z zawartymi tam informacjami oraz zadaniami aby umożliwić uczestnikom udział w konkursie.

Na Platformie dzwonek.pl utworzone zostały konta wszystkim szkołom biorącym udział w konkursie oraz konta dla wszystkich uczestników.

Zadaniem Państwa będzie przypisanie kont uczestników do odpowiednich kategorii wiekowych oraz do konkretnego uczestnika, jak również przekazanie uczestnikom ich loginów i haseł.

Instrukcja dla uczestnika konkursu (plik PDF)
https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/kangur_2020_Instrukcja_uczestnik.pdf

Czas rozwiązywania zadań został wydłużony do 90 minut.

Zgodnie z terminarzem zamieszczonym na stronie głównej Głównego Organizatora oraz na stronie głównej SOE Liczman , odpowiedniego dnia i o wskazanej godzinie uczestnicy powinni zalogować się na swoje konto, pobrać test i go wypełnić.

Jak wskazano w terminarzu, Konkurs zostanie przeprowadzony oddzielnie dla każdej kategorii.

Uwaga !

Konkurs właściwy będzie rozpoczynał sie o godzinie 16:30, ale w przypadku kategorii z dużą liczbą uczestników będzie przebiegało to etapami co 15 minut.

Dokładne godziny rozpoczęcia konkursu w dużych liczebnie kategoriach zawarte są w załączniku  plik paradyzja-zalacznik-regiony.pdf.

Aby umożliwić przećwiczenie nowej formuły konkursu, przed konkursem właściwym przeprowadzony będzie konkurs próbny  w poszczególnej kategorii z zadaniami z zeszłego roku.

I tak:

Regionalny Koordynator Konkursu

Bogumiła Bornowska

Komunikat nr 6/2020   Warszawa, dnia 14.04.2020r .

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach
Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny
podjął decyzję o przeniesieniu zawodów na dzień 28.05 br.

Warszawa, dnia  06.04.2020r.

Komunikat nr 5/2020

Szanowni Państwo Szkolni Koordynatorzy

Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”

W nawiązaniu do Komunikatu nr 4, nieaktualny jest odbiór materiałów konkursowych w dniu 7 kwietnia br. dla szkół, które nie odebrały materiałów konkursowych wcześniej.

Proszę by materiały konkursowe  były odebrane na dwa dni wcześniej przed terminem konkursu (jeżeli termin 16.04.2020r. będzie aktualny to odbiór musi nastąpić 14.04.2020r.)

Proszę śledzić komunikaty na naszej stronie internetowej.         

Z pozdrowieniami                                                                      

Regionalny Koordynator Konkursu
Bogumiła Bornowska             

Warszawa, dnia  12.03.2020r.

Komunikat nr 4/2020

Szanowni Państwo Szkolni Koordynatorzy

 Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach Komitet Organizacyjny Konkursu (Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych) podjął decyzję o przeniesieniu konkursu na dzień 16.04.2020r.

Taką informację otrzymaliście wszyscy Państwo i wszystkie szkoły, które biorą udział w konkursie.

Niektóre punkty szkolne lub szkoły w dniu odbioru materiałów konkursowych, tj. 11 marca 2020r. były już pozamykane.

Szkoły, które nie odebrały materiałów konkursowych proszone są o ich odbiór w dniu 7 kwietnia 2020r. w godzinach 9.00 – 15.00 z danego szkolnego punktu (informacja jest na naszej stronie www.liczman.pl w zakładce Kangur – punkty odbioru materiałów konkursowych).

Kopertę z kartami odpowiedzi po przeprowadzeniu konkursu należy  przekazać tego samego dnia tj. w dniu 16 kwietnia 2020r. do godz. 15.00 do szkoły, z której zostały  pobrane materiały konkursowe lub wysłać bezpośrednio w dniu konkursu listem poleconym na adres: 

   Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne „Liczman”                                      

          02-886 Warszawa        ul. Jagielska 46J.

ŻYCZYMY  POWODZENIA                                                                         

Regionalny Koordynator Konkursu            

 Bogumiła Bornowska 

Komunikat nr 3/2020 Warszawa, dnia  11.03.2020r.

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach
Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny
podjął decyzję o przeniesieniu zawodów na dzień 16.04 br.

Komunikat nr 2/2020 Warszawa, dnia  05.03.2020r.

Szanowni Państwo Szkolni Koordynatorzy

 Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”

Materiały konkursowe zostały wysłane do szkolnych punktów  na początku marca br. abyście Państwo odebrali je w dniu
11 marca 2020 roku.

Po odbiorze kopert, prosimy o komisyjne przeliczenie ich zawartości w dniu odbioru lub w dniu następnym. W przypadku niezgodności prosimy o informację e-mailem na : kangur@liczman.pl

Będziemy wdzięczni za terminowy odbiór materiałów konkursowych ze szkoły wskazanej przez Regionalnego Organizatora Konkursu.

Terminowy odbiór materiałów pozwala na spokojną pracę sekretariatu szkoły.

Uwaga !

  • Czas konkursu (75 min) dotyczy czasu rozwiązywania testów i nie obejmuje czynności wstępnych (w tym wypełniania lewej połówki kart odpowiedzi).
  • Godzina rozpoczęcia konkursu to czas otwarcia kopert z zadaniami.
  • O rzeczach nieobjętych regulaminem decyduje koordynator szkolny w szczególności on decyduje, ile czasu potrzeba na czynności organizacyjne.

Mając poprawny kod możemy nawet przy pomyłkach w nazwisku ustalić daną szkołę, a to jest ważne w przesyłaniu Państwu wyników konkursu.

Po zakończeniu Konkursu  wypełnione karty odpowiedzi należy ułożyć w jedną stronę, włożyć  do koperty, kopertę ostemplować pieczątką szkoły  i zakleić w obecności uczniów.

Prosimy o dodatkowe zabezpieczenie kart odpowiedzi wkładając je do koszulki foliowej A4 a następnie do koperty lub bez koszulki do podwójnej koperty. W ten sposób unikamy zagięć rogów kart odpowiedzi. Pozaginane rogi utrudniają automatyczne odczytywanie kart i blokady sortera, a chcielibyśmy tego uniknąć. Dziękujemy.

Kopertę z kartami odpowiedzi należy  przekazać w dniu konkursu do godz. 15.00 do szkoły,  z której zostały  pobrane materiały konkursowe lub wysłać bezpośrednio w dniu konkursu listem poleconym na adres: 

   Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne „Liczman” 02-886 Warszawa ul. Jagielska 46J.

 ŻYCZYMY  WIELU SUKCESÓW  I  POMYŚLNYCH  WYNIKÓW

 Regionalny Koordynator Konkursu            

Bogumiła Bornowska 

Komunikat nr 1/2020

Szanowni Państwo Szkolni Koordynatorzy Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”

Uczestników konkursu prosimy zgłaszać do 31.01.2020r. ponieważ baza zostanie zamknięta o północy 31.01.2020r.

Aby system nie zablokował szkoły przed konkursem proszę sprawdzić czy zostały spełnione wymogi regulaminowe tj. czy został przesłany dokument zgody dyrektora (wystarczył scan wysłany e-mailem na kangur@liczman.pl  oraz czy została dokonana opłata za uczestników (nie należało wysyłać potwierdzenia dokonania przelewu – zatwierdzeń dokonujemy na podstawie naszych wyciągów bankowych) .

W razie problemów technicznych z logowaniem, w przypadku zapomnienia hasła lub loginu prosimy o kontakt tylko drogą e-mail: admin@liczman.pl

Informuję, że w połowie listopada 2019 roku wysłaliśmy do Państwa i do sekretariatów szkół emaile z zaproszeniem i instrukcją do udziału w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny 2020” bazując na adresach z ubiegłego roku.

Zdarzają się przypadki że nasza korespondencja nie jest dostarczona do Państwa (brak połączeń pomiędzy serwerami, przekierowanie na spam, zapchana skrzynka, zmiana emaili szkół itp.). Nie odpowiadamy również na automatyczne zmiany e-mailowe.

Te same informacje umieszczane są na naszej stronie internetowej: www.liczman.pl w zakładce Kangur Matematyczny.

Regionalny Koordynator Konkursu                                     
Bogumiła Bornowska