Komunikaty

Warszawa, dnia 18.06.2021r.

Komunikat nr 3/2021

Szanowni Państwo Szkolni Opiekunowie Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego

Logując się na stronie Głównego Organizatora Konkursu Języka Angielskiego Fox w bazie  macie Państwo wyniki i punktację swoich uczestników.

Zakończyliśmy sprawy organizacyjne Konkursu w r.szk. 2020/2021. Wysłaliśmy listem poleconym bezpośrednio do szkół przewidziane Regulaminem nagrody/upominki.

Ze względu na wystąpienie dwóch systemów udziału w konkursie uprzejmie informujemy, że w  konkursie przeprowadzonym stacjonarnie, nagrodzeni uczestnicy otrzymują:

– Laureat otrzymuje (dyplom Laureata,  Voucher na kurs sponsorowany przez EQURS +bon empiku o wartości 310,-zł)

– BDB otrzymuje (dyplom bdb + bon empiku o wartości 60,-zł)

– DB otrzymuje (dyplom db +książkę).

Do koperty włożony jest wykaz uczniów nagrodzonych.

Podział książeczek jest wg klucza:

1K              książeczka            “Little Red Riding Hood”,

2K, 1B        kiążeczka              “The Country Mouse and the City Mouse”.,

2B, 1D       książeczka             “ Sinbad the Sailor”

2D, 1L        książecka              “From the Earth to the Moon”

2L, 1E, 2E  książeczka             “Wuthering Heights”.

W przypadku konkursu przeprowadzonego zdalnie uczestnicy otrzymują upominek pendrive/bon empiku o wartości 10,-zł.

 Zgodnie z Regulaminem Konkursu uczestnicy nagradzani są przez Szkolnego Opiekuna. Przesyłamy do Państwa dyspozycji pendrive i bon/y empiku celem ich wykorzystania.

Szkolni Opiekunowie otrzymują Dyplom Uznania + książeczkę (teacher,s book).

Gratulujemy wszystkim uczestnikom Konkursu uzyskanych wyników i zapraszamy do Zabawy Foxem w r.szk. 2021/2022.

Z okazji zbliżającej się przerwy wakacyjnej życzymy całej Społeczności Szkolnej miłych chwil odpoczynku oraz szczęśliwego powrotu do normalności.

Regionalny Koordynator Konkursu                                             

Bogumiła BornowskaWarszawa, dnia 19.04.2021r.

Komunikat nr 2/2021

Szanowni Państwo Szkolni Opiekunowie Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX 2021

·  Klucze odpowiedzi, które Główny Organizator planuje udostępnić 23 kwietnia br. o godz. 12.00, będą formularzem Excel, który jest „kalkulatorem” obliczającym wynik ucznia po wpisaniu jego odpowiedzi. W przypadku, gdy uczeń pisze test konkursowy zdalnie, Opiekun musi wprowadzić do arkusza, w odpowiedniej kategorii, odpowiedzi ucznia i otrzyma wynik punktowy testu. 

·  Formularz, który Opiekun Konkursu zobowiązany jest wypełnić (opisany w poprzednim komunikacie) został uproszczony. W załączeniu przesyłamy link do podglądu. Formularz jest dostępny po zalogowaniu na konto szkoły: 
https://forms.gle/8niRUs7JLRRs1hPQ8  (w załączeniu).

·  Ze względu na konieczność dokonania przez Głównego Organizatora podziału środków na nagrody i upominki, prosimy WSZYSTKICH Opiekunów Szkolnych do wypełnienia tego formularza (w rubrykach dotyczących danej szkoły).

·  Koordynator Regionalny czyli Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne „Liczman”  otrzyma dodatkowo bieżący podgląd do bazy danych zbieranych przez formularz.

Prosimy Opiekunów ze wszystkich szkół aby przesłały do nas wszystkie dane.

Zebrane informacje ogólne o szkole z każdego regionu, wraz z informacją dotyczącą wartości upominków oraz sposobu ich zakupu, zostaną przesłane przez Głównego Organizatora Konkursu  do Regionalnego Koordynatora  10 maja br.

Dlatego też Główny Organizator Konkursu za naszym pośrednictwem prosi Państwa o przekazanie i o obowiązku wypełnienia formularza przez każdego z Państwa Opiekunów Szkolnych, niezależnie od formy przeprowadzenia konkursu (termin od 23 do 30 kwietnia). 

Przypominamy też, że w przypadku, gdy uczniowie piszą test stacjonarnie należy przesłać listem poleconym karty odpowiedzi do Koordynatora Regionalnego (warszawskiego) na adres:

Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne „Liczman”

ul Jagielska 46 J,    02-886 Warszawa

(taka informacja została przesłana do Państwa w styczniu br opisana w Instrukcji  – patrz www.liczman.pl w zakładce Fox).

Główny Organizator  przeprasza za mogące się pojawić komplikacje związane z  przebiegiem konkursu. Liczymy na Państwa wyrozumiałość.

Regionalny Koordynator Konkursu                                             

Bogumiła Bornowska

Załącznik do Komunikatu nr 2/2021


Warszawa, dnia 15.04.2021r.

Komunikat nr 1/2021

Szanowni Państwo Szkolni Opiekunowie Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX 2021

Przypominamy, że w dniu 17.04.2021r. Główny Organizator Konkursu zamyka rejestrację do konkursu Fox– informacje na Stronie Głównej (https://fox.bielsko.pl)

Szkoły mogą zrobić zgłoszenia uzupełniające, jeżeli mają jeszcze chętnych uczniów.

Ponadto Państwo powinniście sprawdzić konto swojej Szkoły i dokonać ewentualnych uzupełnień (wyrównać wpłaty, dosłać zgłoszenia, sprawdzić poprawność wpisu w zakresie liczby i kategorii zgłoszonych uczestników).

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną oraz brak możliwości przewidzenia, jakie ustalenia odnośnie szkół będą obowiązywały w dniu konkursu, informujemy, że możliwe jest przeprowadzenie konkursu zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej (a także hybrydowo). Decyzję Główny Organizator Konkursu pozostawia dyrektorowi szkoły.

W załączeniu przesyłamy dwie instrukcje przygotowane przez Głównego Organizatora Konkursu z prośbą o dokładne zapoznanie się z nimi. Są one również dostępne dla opiekunów po zalogowaniu na konto szkoły.

W przypadku, gdy w danej szkole uczniowie będą przystępowali do konkursu zdalnie to szkolny opiekun zobowiązany jest do przekazania za pomocą formularza (jednolitego dla całego kraju) informacji, którego ucznia (których uczniów) wskazuje do nagrodzenia upominkiem.

W przypadku formy stacjonarnej Opiekunowie Konkursu przesyłają  karty odpowiedzi  na nasz adres, podany w instrukcji, którą wysłaliśmy do Państwa na początku roku szkolnego, która  również dostępna jest na naszej stronie www.liczman.pl w zakładce Fox.

Regionalny Koordynator Konkursu                                             

Bogumiła Bornowska

Dla szkolnych opiekunów

Instrukcja przeprowadzenia konkursu w formie stacjonarnej w dniu 20.04.2021 r.

1. W poniedziałek 19 kwietnia od godz. 8:00, po zalogowaniu się na konto szkoły, możliwe będzie pobranie zabezpieczonych hasłem testów konkursowych oraz haseł dostępu.

2. Opiekun szkolny jest zobowiązany, z zachowaniem poufności, do wydrukowania potrzebnej liczby testów oraz kart odpowiedzi.

UWAGA! Przy drukowaniu kart odpowiedzi należy koniecznie wybrać opcję “dopasuj”, a nie “faktyczny rozmiar”.

3. W dniu 20 kwietnia szkolny opiekun przeprowadza konkurs zgodnie z regulaminem, rozpoczynając go w godzinach od 8:00 do 8:30. Czas pracy z testem wynosi 75 minut.

4. Szkolny opiekun konkursu wysyła karty odpowiedzi w dniu konkursu, na adres koordynatora regionalnego, przesyłką poleconą, priorytetową (bez potwierdzenia odbioru), z dopiskiem “FOX” na kopercie.

5. W przypadku, gdy w danej szkole konkurs odbywa się zarówno stacjonarnie jak i zdalnie, dopuszczalne jest rozpoczęcie konkursu w jednej z form z opóźnieniem (do 30 minut).

Dla szkolnych opiekunów

Instrukcja przeprowadzenia konkursu w formie zdalnej w dniu 20.04.2021 r.

1. W poniedziałek 19 kwietnia od godz. 8:00, po zalogowaniu się na konto szkoły, możliwe będzie pobranie zabezpieczonych hasłem testów konkursowych oraz haseł dostępu.

2. Opiekun szkolny jest zobowiązany do przesłania uczniom uczestniczącym w konkursie odpowiedniej kategorii zabezpieczonego hasłem testu oraz karty odpowiedzi w sposób najbardziej przystępny i dogodny dla niego i jego uczniów.

3. W dniu konkursu, w godzinach od 8:00 do 8:30 opiekun przesyła uczniom hasło dostępu do testu. Czas pracy z testem rozpoczyna się pięć minut od wysłania hasła i wynosi 75 minut.

4. Uczniowie przesyłają skan lub zdjęcie karty odpowiedzi do szkolnego opiekuna nie później niż 10 minut po zakończeniu konkursu.

Dopuszcza się przesłanie odpowiedzi na kartkach z podaniem numeru zadania i przyporządkowaną odpowiedzią.

5. Szkolny opiekun sprawdzi poprawność zadań według klucza, który będzie dostępny na platformie w piątek 23 kwietnia od godz. 12:00.

6. Szkolny opiekun konkursu, w terminie do 30 kwietnia, wysyła – za pomocą formularza online udostępnionego na koncie – dane uczestników konkursu wskazanych do otrzymania upominków, zgodnie z p. 18 regulaminu; wymagane informacje:

● kod szkoły,

● liczba uczestników piszących test zdalnie,

● nazwisko i imię, kategoria i klasa, suma punktów.

7. W przypadku, gdy w danej szkole konkurs odbywa się zarówno stacjonarnie jak i zdalnie, dopuszczalne jest rozpoczęcie konkursu w jednej z form z opóźnieniem (do 30 minut).