Przypomnienie

 

 

Warszawa, dn. 26.01.2018r.

PRZYPOMNIENIE

Szanowni Państwo Szkolni Koordynatorzy

 Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego „Fox”

27 lutego 2018 r. w godzinach 8.00 – 8.30 rozpocznie się Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „Fox”.

 

Termin rejestracji na stronie internetowej został zamknięty 22 stycznia 2018r.

 

Jeżeli z przyczyn od Państwa niezależnych nie było możliwości rejestracji do konkursu należy do 31 stycznia 2018r. wysłać e-mail do naszego administratora : admin@liczman.pl  z pełnymi danymi (tak jakbyście Państwo sami logowali się do systemu (nazwą szkoły, adres, e-maile szkoły i szkolnego koordynatora, imię i nazwisko szkolnego koordynatora, tel szkolnego koordynatora, ilość uczestników w poszczególnych kategoriach). Szkoła zostanie dopisana do systemu a Państwo otrzymacie zwrotną informację.

 

Aby system nie zablokował szkoły przed konkursem proszę sprawdzić czy zostały spełnione wymogi regulaminowe tj. czy został przesłany dokument zgody dyrektora (wystarczył scan wysłany e-mailem na fox@liczman.pl oraz czy została dokonana opłata za uczestników (nie należało wysyłać potwierdzenia dokonania przelewu – zatwierdzeń dokonujemy na podstawie naszych wyciągów bankowych) .

Po zalogowaniu szkoły na stronie fox.bielsko.pl szkoła musi mieć zatwierdzony KOD na 2018r. , dokument zgłoszeniowy oraz zatwierdzoną opłatę za uczestników konkursu.

        

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej www.liczman.pl w zakładce „Fox” znajduje się również Instrukcja Organizacji i Przebiegu Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego „Fox” 2018.

W przypadku potrzeby wystawienia rachunku prosimy o  wysłanie danych  e-mailem: fox@liczman.pl podając dokładny adres szkoły w tym NIP jeżeli jest potrzebny. Rachunek wysyłamy pocztą bądź e-mailem.

Regionalny Organizator Konkursu

Bogumiła Bornowska