Przypomnienie

Przypomnienie                              Warszawa, 27.05.2020r.

Szanowni Państwo Szkolni Koordynatorzy  Konkursu „Kangur Matematyczny”

Zgodnie z „Instrukcją dla szkolnego koordynatora konkursu w danej szkole” zadaniem Szkolnego koordynatora było przypisanie uczniów do odpowiedniej kategorii konkursu próbnego i konkursu właściwego oraz przekazanie uczniom zgłoszonym do konkursu loginów i haseł dostępu.

Jednakże aby uczniowie mogli wziąć udział w Konkursie, każdy z koordynatorów musiał ich ręcznie przypisać do odpowiednich kategorii.

Proszę upewnić się czy do konkursu właściwego wszyscy uczestnicy zostali wpisani do właściwej kategorii i godziny rozpoczęcia.

Na stronie głównej www.liczman.pl znajduje się tabelka z datą i godziną konkursu właściwego i musi być ona zgodna z zapisaną na platformie dzwonka.pl w danej kategorii.

Na naszej stronie www.liczman.pl umieściliśmy również „dodatkowy kontakt w sprawach technicznych” a w nim telefony i e-maile do firmy odpowiedzialnej za dzwonek.pl

Dodatkowa informacja:

Uczeń musi klikną przycisk „Rozpocznij” aby rozpocząć rozwiązywanie testu Pkt II „Instrukcji dla uczestnika konkursu”.

W trakcie rozwiązywania testu uczeń widzi numery wszystkich zadań i może swobodnie przeskakiwać po zadaniach. Numery zadań z zaznaczonymi odpowiedziami zmieniają kolor.

Jeżeli uczeń zakończy przed czasem powinien użyć przycisku na górze strony „Zapisz i zakończ”.

Jeżeli uczeń rozwiązuje do końca system sam zapisuje ostatnią wersję.

Po konkursie uczestnik może przejrzeć swój test i swoje wskazania, czyli zadanie po zadaniu.

Regionalny Koordynator Konkursu

Bogumiła Bornowska