Zaproszenie do konkursu

Konkurs Fox       

       27 lutego 2018r.

               

Zaproszenie do konkursu             

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół

Szkolni Koordynatorzy Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego „Fox”

 

Konkurs języka angielskiego FOX dla uczniów wszystkich typów szkół powstał    w roku szkolnym 2000/2001. Pierwsza edycja odbyła się w Bielsku-Białej             i powiecie bielskim. Ze względu na duże zainteresowanie ze strony młodzieży      i nauczycieli został rozszerzony na cały kraj.

Przez 17 już lat Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego jest stałym punktem w kalendarzu wielu polskich szkół.

Liderzy i znawcy przedmiotu języka angielskiego przygotowują testy, które     nie tylko pozwalają sprawdzić poziom opanowanego języka angielskiego        ale przede wszystkim uczą umiejętności rozwiązywania zadań testowych           w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz jasno sprecyzowanego, zdrowego współzawodnictwa na poziomie całego kraju.

Zapraszamy uczniów wszystkich poziomów edukacyjnych do udziału w XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego ‘Fox” organizowanego pod patronatem naukowym Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Konkurs odbędzie się we wtorek 27 lutego 2018 roku, rozpoczyna się między godz. 8.00 a 8.30.

Uczestników prosimy zgłaszać zgodnie z obowiązującymi procedurami      do 15.01.2018r.

Opłata za udział w konkursie wynosi 9 zł od uczestnika.

Uczestników prosimy zgłaszać wyłącznie drogą elektroniczną przez szkolnego opiekuna konkursu poprzez stronę internetową http://fox.bielsko.pl postępując zgodnie z instrukcją tam zamieszczona.

Na każdą edycję należy założyć i aktywować nowe konto szkoły.

Opłatę za udział w konkursie należy wpłacić na konto:  Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne „Liczman”  Bank Millennium 35 1160 2202 0000 0002 2874 3246 z podaniem kodu konkursowego lub adresu szkoły.

Zgodę Dyrektora Szkoły na udział uczniów w konkursie prosimy przesyłać wyłącznie drogą e-mail: fox@liczman.pl  a nie drogą pocztową (oszczędność   na znaczkach i na drodze na pocztę).

Potwierdzenie wpłaty prosimy nie przysyłać, generujemy ją z systemu bankowego po dokonaniu przez Państwa opłat.

Lekturki z danej kategorii wiekowej należy zamawiać bezpośrednio                   w wydawnictwie korzystając z linku eltpoland.pl/forms/fox2018 form faksem, e-mailem lub listownie na adres: ELT Poland Sp. z o. o.  ul.Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno tel. 22/206-98-29, faks 22/209-25-41   e-mail: office@mmpp.pl

„Formularz zamówienia” jest dostępny na stronie : www.fox.bielsko.pl

Książki można również nabyć w sieci księgarń: Bookland, Omnibus, Polanglo, Columbus, Integra.

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Regionalnym Koordynatorem Konkursu Panią Bogumiłą Bornowską tel. 518 75 04 31  lub Stowarzyszeniem tel. 601 99 29 88 albo kierować do nas e-mailem na adres: fox@liczman.pl

W razie problemów technicznych związanych z rejestracją w tym kod szkoły itp. prosimy zgłaszać wyłącznie drogą e-mail: admin@liczman.pl

Więcej informacji o Konkursie można znaleźć na stronie internetowej: www.fox.bielsko.pl Głównego Organizatora Konkursu oraz na stronie Stowarzyszenia: www.liczman.pl w zakładce Konkurs Fox.

Prosimy o dokładne zapoznanie się ze szczegółowymi ustaleniami Regionalnego Organizatora Konkursu, które znajdują się w Instrukcji organizacji i przebiegu Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego „Fox”.

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy wielu sukcesów   w podejmowanych przez Państwa działaniach.

Regionalny Organizator Konkursu

Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne „Liczman”