Zaproszenie do konkursu

 


          

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół
Szkolni Koordynatorzy Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego „Fox”

 

Konkurs języka angielskiego FOX dla uczniów wszystkich typów szkół powstał    w roku szkolnym 2000/2001. Pierwsza edycja odbyła się w Bielsku-Białej i powiecie bielskim. Ze względu na duże zainteresowanie ze strony młodzieży  i nauczycieli został rozszerzony na cały kraj.

Przez 18 już lat Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego jest stałym punktem w kalendarzu wielu polskich szkół.

Liderzy i znawcy przedmiotu języka angielskiego przygotowują testy, które nie tylko pozwalają sprawdzić poziom opanowanego języka angielskiego ale przede wszystkim uczą umiejętności rozwiązywania zadań testowych w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz jasno sprecyzowanego, zdrowego współzawodnictwa na poziomie całego kraju.

Zapraszamy uczniów wszystkich poziomów edukacyjnych do udziału w XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego ‘Fox” organizowanego pod patronatem naukowym Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Konkurs odbędzie się we wtorek 5 marca 2019 roku, rozpoczyna się między godz. 8.00 a 8.30.

Uczestników prosimy zgłaszać zgodnie z obowiązującymi procedurami do 15.01.2019r.

Opłata za udział w konkursie wynosi 9 zł od uczestnika.

Uczestników prosimy zgłaszać wyłącznie drogą elektroniczną przez szkolnego opiekuna konkursu poprzez stronę internetową http://fox.bielsko.pl postępując zgodnie z instrukcją tam zamieszczona.

Na każdą edycję należy założyć i aktywować nowe konto szkoły.

Opłatę za udział w konkursie należy wpłacić na konto:
Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne „Liczman”  Bank Millennium 35 1160 2202 0000 0002 2874 3246 z podaniem kodu konkursowego lub adresu szkoły.

Zgodę Dyrektora Szkoły na udział uczniów w konkursie prosimy przesyłać wyłącznie drogą e-mail: fox@liczman.pl  a nie drogą pocztową (oszczędność   na znaczkach i na drodze na pocztę).

Potwierdzenia wpłaty proszę  nie przysyłać, generujemy ją z systemu bankowego po dokonaniu przez Państwa opłat.

Lekturki z danej kategorii wiekowej należy zamawiać bezpośrednio w wydawnictwie korzystając z linku eltpoland.pl/forms/fox2018 form faksem, e-mailem lub listownie na adres: ELT Poland Sp. z o. o.  ul.Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno tel. 22/206-98-29, faks 22/209-25-41   e-mail: office@mmpp.pl

„Formularz zamówienia” jest dostępny na stronie : www.fox.bielsko.pl

Książki można również nabyć w sieci księgarń: Bookland, Omnibus, Polanglo, Columbus, Integra.

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Regionalnym Koordynatorem Konkursu Panią Bogumiłą Bornowską tel. 518 75 04 31  lub Stowarzyszeniem tel. 601 99 29 88 albo kierować do nas e-mailem na adres: fox@liczman.pl

W razie problemów technicznych związanych z rejestracją w tym kod szkoły itp. prosimy zgłaszać wyłącznie drogą e-mail: admin@liczman.pl

Więcej informacji o Konkursie można znaleźć na stronie internetowej: www.fox.bielsko.pl Głównego Organizatora Konkursu oraz na stronie Stowarzyszenia: www.liczman.pl w zakładce Konkurs Fox.

Prosimy o dokładne zapoznanie się ze szczegółowymi ustaleniami Regionalnego Organizatora Konkursu, które znajdują się w Instrukcji organizacji i przebiegu Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego „Fox”.

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy wielu sukcesów w podejmowanych przez Państwa działaniach.

Regionalny Organizator Konkursu

Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne „Liczman”