Zaproszenie do konkursu FOX

Szanowni Państwo 

Dyrektorzy Szkół

Szkolni Opiekunowie Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego „Fox”

Zapraszamy uczniów wszystkich poziomów edukacyjnych do udziału w XXIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego ‘Fox” organizowanego pod patronatem naukowym Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uczestników konkursu zgłasza Szkolny Koordynator tylko drogą elektroniczną poprzez stronę internetową http://fox.bielsko.pl postępując zgodnie z instrukcją tam zamieszczoną.

 Na każdą edycję należy założyć i aktywować nowe konto szkoły.

Opłatę za udział w konkursie należy wpłacić na konto: 

Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne „Liczman” 
Bank Millennium 35 1160 2202 0000 0002 2874 3246
z podaniem kodu konkursowego lub adresu szkoły.

Zgodę Dyrektora Szkoły na udział uczniów w konkursie prosimy przesyłać wyłącznie drogą e-mail: fox@liczman.pl

Potwierdzenia wpłaty proszę  nie przysyłać, generujemy ją z systemu bankowego po dokonaniu przez Państwa opłat.

Informację na temat obowiązujących lektur i sposobu ich zamawiania można znaleźć na stronie Głównego Organizatora.

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Regionalnym Koordynatorem Konkursu Panią Bogumiłą Bornowską tel. 518 75 04 31  lub Stowarzyszeniem tel. 601 99 29 88 albo kierować do nas e-maile na adres: fox@liczman.pl

W razie problemów technicznych związanych z rejestracją w tym kod szkoły itp. prosimy zgłaszać wyłącznie drogą e-mail: admin@liczman.pl

Więcej informacji o Konkursie można znaleźć na stronie internetowej: www.fox.bielsko.pl Głównego Organizatora Konkursu oraz na stronie Stowarzyszenia  www.liczman.pl w zakładce Konkurs Fox.

Mamy nadzieję, że Konkursu odbędzie się na obowiązujących zasadach zgodnie z regulaminem Głównego Organizatora.

Prosimy o dokładne zapoznanie się ze szczegółowymi ustaleniami Regionalnego Organizatora Konkursu, które znajdują się w Instrukcji organizacji i przebiegu Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego „Fox”.

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy wielu sukcesów.

 Regionalny Organizator Konkursu

Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne „Liczman”