Zaproszenie do konkursu

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół

Szkolni Koordynatorzy Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”

 Pragniemy dołączyć do grona optymistów, że wiosną 2022 roku wszystko wróci do normalności a dobry los zachowa nas w dobrym zdrowiu.

W tym też duchu zapraszamy uczniów Państwa szkół do udziału w XXXI edycji Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”.

Głównym Organizatorem jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu.

 W Regionie Warszawskim i Radomskim organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne „Liczman”    w Warszawie.

Konkurs odbędzie się w czwartek 17 marca 2022 roku o godzinie  9.00 Uczestników konkursu prosimy zgłaszać do 31.01.2022r.

Opłata za udział w konkursie wynosi 12 zł od uczestnika.

Uczestników konkursu Szkolni Koordynatorzy zgłaszają do 31.01.2022r. wyłącznie drogą elektroniczną:

  1. wypełniając formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie internetowej www.kangur-mat.pl po zalogowaniu szkoły w dziale Konta szkół,
  2. dokonując opłaty do 31.01.2022r. za udział w konkursie na konto
    regionalnego organizatora:

Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne „Liczman”
Bank Millennium 84 1160 2202 0000 0002 2874 3140 z dopiskiem kodu konkursowego szkoły lub dokładnym adresem szkoły.

Zgodę Dyrektora Szkoły na udział uczniów w konkursie prosimy
przesyłać wyłącznie drogą e-mail: kangur@liczman.pl a nie drogą pocztową – chociaż system prosi o wysłanie potwierdzenia przelewu i zgody drogą pocztową (oszczędność na znaczkach i na drodze na pocztę). Prosimy nie wysyłać potwierdzenia wpłaty, generujemy je  z systemu bankowego po dokonaniu przez Państwa opłat.

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontaktowanie się z Regionalnym Koordynatorem Konkursu Panią Bogumiłą Bornowską tel. 518 750 431  lub Stowarzyszeniem  tel. 60199 29 88  albo e-mailem na adres: kangur@liczman.pl

Więcej informacji o Konkursie można znaleźć na stronie internetowej: www.kangur-mat.pl Głównego Organizatora Konkursu oraz na stronie Stowarzyszenia www.liczman.pl w zakładce Kangur Matematyczny.

W razie problemów technicznych z logowaniem oraz  w przypadku zapomnienia hasła lub loginu prosimy o kontakt tylko drogą e-mail:
admin@liczman.pl

Prosimy o dokładne zapoznanie się ze zmianami w Regulaminie (m.inn. §7, §18, §21) Głównego Organizatora oraz z Instrukcją organizacji i przebiegu Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” Regionalnego Organizatora Konkursu.

 Zapraszamy do miłej zabawy z Matematyką i życzymy wielu miłych
doświadczeń w dążeniu do zwycięstwa.

Regionalny Organizator Konkursu    

Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne „Liczman”