Zaproszenie do konkursu    


Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny  21 marca 2024r.

Zaproszenie do konkursu    

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół

Szkolni Koordynatorzy Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”

Zapraszamy uczniów Państwa szkół do udziału w XXXIII edycji Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”.

Organizatorem Konkursu w naszym kraju jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu.

 W Regionie Warszawskim i Radomskim organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne „Liczman”    w Warszawie.

W roku szkolnym 2023/2024 Konkurs odbędzie się
w czwartek 21 marca 2024 roku o godzinie  9.00

Opłata za udział w konkursie wynosi 16 zł od uczestnika.

Uczestników konkursu Szkolni Koordynatorzy zgłaszają do 31.01.2024r. wyłącznie drogą elektroniczną:

  1. wypełniając formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie internetowej www.kangur-mat.pl po zalogowaniu szkoły w dziale Konta szkół,
  2. dokonując opłaty do 31.01.2024r. za udział w konkursie na konto regionalnego organizatora:

Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne „Liczman”
Bank Millennium 84 1160 2202 0000 0002 2874 3140
z dopiskiem kodu konkursowego szkoły lub
dokładnym adresem szkoły.

Zgodę Dyrektora Szkoły na udział uczniów w konkursie prosimy przesyłać wyłącznie drogą e-mail: kangur@liczman.pl a nie drogą pocztową – chociaż system prosi o wysłanie potwierdzenia przelewu i zgody drogą pocztową (oszczędność na znaczkach i na drodze na pocztę). Prosimy nie wysyłać potwierdzenia wpłaty, generujemy je  z systemu bankowego po dokonaniu przez Państwa opłat.

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontaktowanie się ze Stowarzyszeniem  tel. 60199 29 88  lub z Regionalnym Koordynatorem Konkursu Panią Bogumiłą Bornowską tel. 518 750 431 albo e-mailem na adres: kangur@liczman.pl

Więcej informacji o Konkursie można znaleźć na stronie internetowej: www.kangur-mat.pl Głównego Organizatora Konkursu oraz na stronie Stowarzyszenia www.liczman.pl w zakładce Kangur Matematyczny.

W razie problemów technicznych z logowaniem oraz  w przypadku zapomnienia hasła lub loginu prosimy o kontakt tylko drogą e-mail:
admin@liczman.pl

Prosimy o dokładne zapoznanie się ze zmianami w Regulaminie (m.inn. §7, §18, §21) Głównego Organizatora oraz z Instrukcją organizacji i przebiegu Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” Regionalnego Organizatora Konkursu.

 Zapraszamy do miłej zabawy z Matematyką i życzymy wielu miłych
doświadczeń w dążeniu do zwycięstwa.

Regionalny Organizator Konkursu                                                                                           Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne „Liczman”