Zaproszenie do konkursu

 

Konkurs Kangur Matematyczny

           15 marca 2018 r.

Zaproszenie do konkursu

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół

Szkolni Koordynatorzy Konkursu „Kangur Matematyczny”

 

Inicjatorem Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” jest Stowarzyszenie „Kangourou Sans Frontières” z siedziba w Paryżu. W Polsce Głównym Organizatorem jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu. W Regionie Warszawskim organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne „Liczman” w Warszawie.

Od 27 lat Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” gości w polskich szkołach. W niektórych na stałe zapisał się w kalendarzu roku szkolnego, w niektórych jest jeszcze gościem. Szkoły, które nie biorą jeszcze udziału w konkursie pragniemy zaprosić do współzawodnictwa w tym prestiżowym i znanym na całym świecie KONKURSIE.

Konkurs przeprowadzany jest jeden raz w roku jednocześnie we wszystkich uczestniczących w nim krajach.

Udział w konkursie to prestiż i wysoka ranga wypracowana przez Międzynarodowy Zespół  matematyków. To oni swoją wszechstronną wiedzą matematyczną z mistrzowską umiejętnością przygotowują zadania testowe dla poszczególnych kategorii wiekowych. Zadania testowe tłumaczone są w językach krajów świata biorących udział w MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE „KANGUR MATEMATYCZNY”.

Zapraszamy uczniów wszystkich etapów edukacyjnych: szkoły podstawowe, gimnazja, licea, technika i zasadnicze szkoły zawodowe do udziału w XXVII edycji Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”.

Konkurs odbędzie się w czwartek 15 marca 2018 roku o godzinie  9.00 Uczestników konkursu prosimy zgłaszać do 31.01.2018r.

Wysokość opłaty za udział w konkursie wynosi 9 zł od uczestnika.

Uczestników konkursu Szkolni Koordynatorzy zgłaszają do 31.01.2018r. wyłącznie drogą elektroniczną:

  1. według formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie internetowej kangur-mat.pl po zalogowaniu szkoły w dziale Konta szkół
  2. dokonują opłaty za udział w konkursie na konto regionalnego organizatora:

Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne „Liczman” Bank Millennium 84 1160 2202 0000 0002 2874 3140 z dopiskiem kodu konkursowego szkoły lub dokładnym adresem szkoły.

Zgodę Dyrektora Szkoły na udział uczniów w konkursie prosimy przesyłać wyłącznie drogą e-mail: kangur@liczman.pl a nie drogą pocztową – chociaż system prosi o wysłanie potwierdzenia przelewu i zgody drogą pocztową (oszczędność na znaczkach i na drodze na pocztę). Potwierdzenia wpłaty prosimy nie wysyłać, generujemy je  z systemu bankowego po dokonaniu przez Państwa opłat.

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontaktowanie się z Regionalnym Koordynatorem Konkursu Panią Bogumiłą Bornowską tel. 518 750 431  lub Stowarzyszeniem  tel. 601 99 29 88  albo kierować do nas e-mailem na adres: kangur@liczman.pl

Więcej informacji o Konkursie można znaleźć na stronie internetowej: www.kangur-mat.pl Głównego Organizatora Konkursu oraz na stronie Stowarzyszenia www.liczman.pl w zakładce Kangur Matematyczny.

W razie problemów technicznych z logowaniem, w przypadku zapomnienia hasła lub loginu prosimy o kontakt tylko drogą e-mail: admin@liczman.pl

Prosimy o dokładne zapoznanie się ze szczegółowymi ustaleniami Regionalnego Organizatora Konkursu, które znajdują się w Instrukcji organizacji i przebiegu Międzynarodowego Konkursu  „Kangur Matematyczny” .

Zapraszamy do miłej zabawy z Matematyką i życzymy wielu miłych doświadczeń w dążeniu do zwycięstwa.

Regionalny Organizator Konkursu

Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne „Liczman”