Zgody

  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny i przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i akceptacją jego zapisów należy wypełnić, podpisać i dostarczyć szkolnemu koordynatorowi konkursu

Po wydrukowaniu i podpisaniu należy zeskanować i skan wysłać pocztą elektroniczną do organizatora regionalnego.