Zgody

Zgoda uczestnika konkursu (format PDF)
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny i przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i akceptacją jego zapisów należy wypełnić, podpisać i dostarczyć szkolnemu koordynatorowi konkursu

Zgłoszenie szkoły do konkursu (format PDF)
Po wydrukowaniu i podpisaniu należy zeskanować i skan wysłać pocztą elektroniczną do organizatora regionalnego na adres
kangur@liczman.pl