Komunikaty

KOMUNIKAT 1

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” i przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i akceptacją jego zapisów należy wypełnić, podpisać i dostarczyć szkolnemu koordynatorowi konkursu.

Oświadczenie (format PDF)

Oświadczenia przechowywane są przez Szkolnych Koordynatorów do zakończenia edycji.

 

KOMUNIKAT  2

Zgodnie z zaleceniem Głównego Organizatora Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” w bazie będą pozostawione do rejestracji tylko szkoły, które brały udział w poprzednich trzech edycjach konkursowych tj r.szk. 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018. Szkolni Koordynatorzy mogą zalogować się  wpisując login i hasło szkoły.

Konta szkół z r.szk. 2014/2015 i wcześniejsze zostaną z bazy wykasowane przez Głównego Organizatora. Szkolni Koordynatorzy zakładają konta szkół po otwarciu strony Głównego Organizatora Konkursu http://www.kangur-mat.pl/  i po przejść do działu „Konta szkół”.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w połowie listopada 2018 roku wysłaliśmy do Państwa i do sekretariatów szkół emaile z zaproszeniem  i instrukcją do udziału w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” bazując na adresach z ubiegłego roku.

Zdarzają się przypadki że nasza korespondencja nie jest dostarczona  do Państwa (brak połączeń pomiędzy serwerami, przekierowanie na spam, zapchana skrzynka, zmiana emaili szkół itp.).

Te same informacje umieszczane są na naszej stronie internetowej: www.liczman.pl w zakładce Kangur Matematyczny.

Prosimy o śledzenie informacji umieszczanych na naszej stronie internetowej.