KomunikatyWarszawa, dn. 13.05.2024r.

Komunikat nr 4/2024

Szanowni Państwo Szkolni Koordynatorzy Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”

Logując się na stronie Głównego Organizatora Konkursu „Kangur Matematyczny” w bazie kangurowej macie Państwo wyniki i punktację swoich uczestników.

Wysyłamy listem poleconym lub paczką pocztową bezpośrednio do szkół przewidziane Regulaminem nagrody.

W  konkursie przeprowadzonym stacjonarnie, nagrodzeni uczestnicy otrzymują:

– Laureat max

 otrzymuje (dyplom Laureata, książkę + bon empiku o wartości 500,-zł)

– Laureat no max

otrzymuje (dyplom Laureata, książkę + bon empiku o wartości 400,-zł)

– BDB

otrzymuje (dyplom bdb, książkę + bon empiku o wartości 115,-zł)

– Wyróżniony

otrzymuje (dyplom wyróżniony + książkę).

Do koperty włożony jest wykaz uczniów nagrodzonych.

Podział książeczek jest wg klucza:

–  kategoria Żaczek, Maluch –            książeczka nr 84,

– kategoria Beniamin –                      książeczka nr 85,

–  kategoria Kadet –                           książeczka nr 86

–  kategoria Junior, Student –             książeczka nr 87.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom Konkursu uzyskanych wyników i zapraszamy do Zabawy Matematycznym Kangurem w r.szk. 2024/2025.

Z okazji zbliżającej się przerwy wakacyjnej życzymy całej Społeczności Szkolnej miłych chwil odpoczynku.

Regionalny Koordynator Konkursu    Bogumiła Bornowska

Warszawa, dn.13.03.2024r.

Komunikat nr 3/2024

Szanowni Państwo Szkolni Koordynatorzy

Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”

W Komunikacie nr 2/2024  prosiliśmy o przesłanie do 05 marca 2024r. informacji jeżeli przesyłka z materiałami konkursowymi nie została dostarczona do Państwa szkoły.

Brak informacji zwrotnej pozwala nam myśleć, że przesyłka została przez szkołę odebrana a materiały przeliczone i odpowiednio zabezpieczone aż do czasu konkursu.

Wzorem lat ubiegłych prosimy Państwa by w dniu konkursu, tj. 21 marca 2024r. dopilnować by uczestnicy poprawnie wypełnili część informacyjną na karcie odpowiedzi zgodnie z zawartą na niej instrukcją, tj:

  1. podanie i zakodowanie czteroliterowego kodu szkoły,
    1. zakodowanie NAZWISKA i IMIENIA w podanej kolejności,
    1. zakodowanie kategorii i klasy.

Tego czasu nie wlicza się do czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań testowych.

Przypominamy Państwu, że  po przeprowadzonym konkursie , kopertę „tylko” z kartami odpowiedzi należy  przesłać tego samego dnia listem poleconym na adres:

Stowarzyszenie Oświatowo – Edukacyjne „Liczman” ,
02-886 Warszawa        
ul. Jagielska 46 J

Sposób obliczanie punktów

Test konkursowy w kategorii „Żaczek” zawiera 21 zadań o rożnym stopniu trudności

(7 zadań po 3 punkty, 7 zadań po 4 punkty i 7 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie w tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 21 punktów; maksymalnie może więc uzyskać 105 punktów.

Test konkursowy w kategorii „Maluch” zawiera 24 zadania o rożnym stopniu trudności (8 zadań po 3 punkty, 8 zadań po 4 punkty i 8 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie w tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 24 punkty;

maksymalnie może więc uzyskać 120 punktów.

Testy konkursowe pozostałych kategorii zawierają po 30 pytań o rożnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po     5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie w każdej z tych kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 30 punktów, maksymalnie może więc uzyskać 150 punktów.

Do każdego zadania w każdej kategorii dołączonych jest 5 odpowiedzi oznaczonych literami A, B, C, D, E, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik Konkursu otrzymuje zero punktów, natomiast    za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

W terminie ok. 2 miesięcy po przeprowadzonym konkursie Szkolni Koordynatorzy po zalogowaniu się w bazie Głównego Organizatora zapoznają się z wynikami swoich uczestników.

Proszę zwrócić uwagę czy wszyscy uczestnicy znajdują się na liście szkolnej.

Brak uczestnika na liście wyników oznacza, że błędnie wypełnił on kartę odpowiedzi.

W przypadku błędnie podanej kategorii wiekowej jak również błędnego kodu lub jego braku nie istniała możliwość poprawnego obliczenia punktów jak również przypisania uczestnika do konkretnej szkoły.

Nagrody dla uczestników, którzy uzyskali wynik (Laureat, bardzo dobry           i wyróżniony) zostaną przesłane listem poleconym lub paczką rejestrowaną bezpośrednio do danej szkoły za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Informacja o wysłaniu nagród zostanie przesłana bezpośredni do danej szkoły emailem do Szkolnego Koordynatora i do sekretariatu szkoły.

Proszę zwrócić uwagę, że wypełniane przez Państwo dane szkoły muszą posiadać dokładne dane adresowe (w tym właściwe i aktualne emaile) aby nie było kłopotu z ich otrzymaniem.

Regionalny Koordynator Konkursu

Bogumiła Bornowska

Warszawa, dn. 05.02.2024r.

Komunikat nr 2/2024

Szanowni Państwo Szkolni Koordynatorzy Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”

Uprzejmie informujemy,  że  na początku tygodnia wysyłamy materiały konkursowe (testy, karty odpowiedzi i upominki dla wszystkich uczestników) listem poleconym lub paczką  rejestrowaną bezpośrednio do danej szkoły       rej. radomskiego a pod koniec tygodnia do szkół  rej.warszawskiego.

Materiały zostały zaadresowane imieniem i nazwiskiem Szkolnego Koordynatora i adresem szkoły jaki został zapisany w bazie kangurowej.

Materiały do Szkół przekazujemy  za pośrednictwem Poczty Polskiej. Proszę uczulić osobę odbierającą np. Pani Sekretarka aby je odebrała i przekazała informację Dyrekcji i Szkolnemu Koordynatorowi.

Jeżeli  do 05 marca 2024r. nie otrzymacie Państwo Koperty z testami i kartami odpowiedzi proszę o pilne powiadomienie nas o zaistniałej sytuacji pod nr tel. 601 99 29 88.

Jeżeli ktoś z Państwa spóźni się z powiadomieniem o braku koperty z testami i kartami odpowiedzi lub my otrzymamy zwrot przesyłki to ponownie wyślemy przesyłkę ale na koszt adresata jeżeli będzie to możliwe czasowo. Możecie Państwo odebrać przesyłkę bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.

Dla zainteresowanych szkół, które przesłały nam informacje do 31 stycznia 2024r. o testach w języku angielskim, zgłoszone e-mailem na adres: kangur@liczman.pl zostaną one wysłana do wskazanej szkoły razem z pozostałymi materiałami konkursowymi.

Możliwe jest w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły komisyjne sprawdzenie, przeliczenie zawartości listu poleconego lub paczki rejestrowanej, a następnie zapieczętowanie i pozostawienie  w bezpiecznym miejscu, np. sejfie szkolnym.

W przypadku niezgodności prosimy o pilny tel pod nr 601 99 29 88 celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Niezgodności przyjmujemy do 05 marca 2024r.

Proszę zwrócić uwagę że testy w Kat. Żaczek i Maluch są formatu A3, natomiast pozostałe w formacie A4 takim samym jak Karty odpowiedzi, należy je sprawdzić czy jest zgodna ich ilość.

Testy są utajnione do chwili rozpoczęcia Konkursu.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie informacje o Konkursie 2024r. umieszczane są również na naszej stronie internetowej: www.liczman.pl w zakładce Kangur Matematyczny.

W przypadku dalszych pytać, jak zawsze proszę dzwonić pod nr 601 99 29 88 lub 518 750 431.

Prosimy o śledzenie informacji umieszczanych na naszej stronie internetowej.

Regionalny Koordynator Konkursu

Bogumiła Bornowska


Warszawa, dn. 08.01.2024r.

Komunikat nr 1/2024

Szanowni Państwo Szkolni Koordynatorzy Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”

Informuję, że na początku grudnia 2023 roku wysłaliśmy do Państwa i do sekretariatów szkół emaile z zaproszeniem i instrukcją do udziału w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny 2024” bazując na adresach z ubiegłego roku.

Zdarzają się jednak przypadki że nasza korespondencja nie jest dostarczona do Państwa z przyczyn od nas niezależnych (brak połączeń pomiędzy serwerami, przekierowanie na spam, zapchana skrzynka, zmiana emaili szkół).

Jednocześnie nadmieniam, że wszystkie informacje o Konkursie 2024r. umieszczane są na naszej stronie internetowej: www.liczman.pl w zakładce Kangur Matematyczny.

Uczestników konkursu prosimy zgłaszać do 31.01.2024r. ponieważ baza zostanie zamknięta o północy 31.01.2024r.

Aby system nie zablokował szkoły przed konkursem proszę sprawdzić czy zostały spełnione wymogi regulaminowe tj. czy został przesłany dokument zgody dyrektora (tylko scan wysłany e-mailem na kangur@liczman.pl  oraz czy została dokonana opłata za uczestników (nie należało wysyłać potwierdzenia dokonania przelewu – zatwierdzeń dokonujemy na podstawie naszych wyciągów bankowych) .

W razie problemów technicznych z logowaniem, w przypadku zapomnienia hasła lub loginu prosimy o kontakt tylko drogą e-mail: admin@liczman.pl

Uwaga!

Nie przyjmujemy wpłat indywidualnych od rodziców.

W przypadku potrzeby wystawienia rachunku prosimy o przesłanie na adres: kangur@liczman.pl dokładnych danych: nazwę, adres oraz NIP jeżeli jest potrzebny. Rachunek za dokonaną wpłatę wysyłamy pocztą elektroniczną.

W przypadku dalszych pytać, jak zawsze proszę dzwonić pod nr 601 99 29 88 lub 518 750 431.

Prosimy o śledzenie informacji umieszczanych na naszej stronie internetowej.

Regionalny Koordynator Konkursu

Bogumiła Bornowska