Platforma EQURS

Na platformie EQURS znajdują się kursy online, przygotowujące do
egzaminu ósmoklasisty i matury. Istnieje możliwość bezpłatnego
wypróbowania kursów (zakładka DEMO). Dla podchodzących do matury
z języka angielskiego, zamieszczone są też zadania na rozumienie tekstu słuchanego i pisanego (poziom podstawowy i rozszerzony) w interaktywnej formie.

Wszyscy uczestnicy konkursu FOX są uprawnieni do zniżki
w wysokości 25%! Aby otrzymać indywidualny kod zniżkowy, każdy uczeń powinien zapisać się na niniejszym formularzu:

https://forms.gle/GzQ9iGMqfoRa9KeGA

Kod zostanie wysłany na podany w formularzu adres e-mail.

Korzystanie z testów jest bezpłatne.