Zaproszenie do konkursu

Konkurs Kangur Matematyczny 19 marca 2020r.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół

Szkolni Koordynatorzy Konkursu „Kangur Matematyczny”

 Inicjatorem Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” jest Stowarzyszenie „Kangourou Sans Frontières” z siedziba w Paryżu. W Polsce Głównym Organizatorem jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu. W Regionie Warszawskim organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne „Liczman” w Warszawie.

Od 28 lat Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” gości w polskich szkołach. W niektórych na stałe zapisał się w kalendarzu roku szkolnego,  w niektórych jest jeszcze gościem. Szkoły, które nie biorą jeszcze udziału w konkursie pragniemy zaprosić do współzawodnictwa w tym prestiżowym i znanym na całym świecie KONKURSIE.

Konkurs przeprowadzany jest jeden raz w roku jednocześnie
we wszystkich uczestniczących w nim krajach.

Udział w konkursie to prestiż i wysoka ranga wypracowana przez Międzynarodowy Zespół  matematyków. To oni swoją wszechstronną wiedzą matematyczną z mistrzowską umiejętnością przygotowują
zadania testowe dla poszczególnych kategorii wiekowych.
Zadania testowe tłumaczone są w językach krajów świata biorących udział w MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE „KANGUR MATEMATYCZNY”.

Zapraszamy uczniów szkół realizujących obowiązek szkolny
na wszystkich etapach edukacyjnych do udziału w XXVIII edycji Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”.

Konkurs odbędzie się w czwartek 19 marca 2020 roku o godzinie  9.00 Uczestników konkursu prosimy zgłaszać do 31.01.2020r.

Wysokość opłaty za udział w konkursie wynosi 10 zł od uczestnika.

Uczestników konkursu Szkolni Koordynatorzy zgłaszają do 31.01.2020r. wyłącznie drogą elektroniczną:

  1. według formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie
    internetowej www.kangur-mat.pl po zalogowaniu szkoły w dziale Konta szkół
  2. dokonują opłaty do 31.01.2020r. za udział w konkursie na
    konto regionalnego organizatora:

Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne „Liczman” Bank Millennium   84 1160 2202 0000 0002 2874 3140 z dopiskiem
kodu konkursowego szkoły lub dokładnym adresem szkoły.

Zgodę Dyrektora Szkoły na udział uczniów w konkursie prosimy
przesyłać wyłącznie drogą e-mail: kangur@liczman.pl a nie drogą
pocztową – chociaż system prosi o wysłanie potwierdzenia przelewu i zgody drogą pocztową (oszczędność na znaczkach i na drodze
na pocztę). Potwierdzenia wpłaty prosimy nie wysyłać, generujemy je
z systemu bankowego po dokonaniu przez Państwa opłat.

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontaktowanie się z Regionalnym Koordynatorem Konkursu Panią Bogumiłą Bornowską tel. 518 750 431  lub Stowarzyszeniem  tel. 601 99 29 88  albo kierować do nas e-mailem na adres: kangur@liczman.pl

Więcej informacji o Konkursie można znaleźć na stronie internetowej: www.kangur-mat.pl Głównego Organizatora Konkursu oraz na stronie Stowarzyszenia www.liczman.pl w zakładce Kangur Matematyczny.

W razie problemów technicznych z logowaniem, w przypadku
zapomnienia hasła lub loginu prosimy o kontakt tylko drogą e-mail:
admin@liczman.pl

Prosimy o dokładne zapoznanie się ze szczegółowymi ustaleniami Regionalnego Organizatora Konkursu, które znajdują się w Instrukcji organizacji i przebiegu Międzynarodowego Konkursu  „Kangur Matematyczny” .

 Zapraszamy do miłej zabawy z Matematyką i życzymy wielu miłych
doświadczeń w dążeniu do zwycięstwa.

Regionalny Organizator Konkursu                                                                                           Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne „Liczman”